Monthly Archives: Tháng Mười 2021

Sơn ngoại thất men sứ Eco Shield A989

Sơn ngoại thất men sứ Eco Shield A989 là loại sơn đặc biệt được áp dụng công nghệ mới nhất hiện nay. Thành phần nhựa sử dụng là loại công nghệ Latex Styren Acrylic biến tính có cấu trúc phân tử kép Core- Shell tạo ra những tính năng ưu việt cho sơn men sứ […]